SSTL Puhtausala ry käynnisti vuoden 2022 alussa puhtausalalle Parasta Puhtautta -vastuullisuusohjelman, joka tähtää siihen, että alalla toimivien palveluntuottajien liiketoiminta olisi entistä vastuullisempaa ja kannattavampaa. Parasta Puhtautta -ohjelman avulla puhtausalalla toimivat yritykset voivat saada selkeämmän kuvan yrityksen nykytilasta ja kehityskohteista. Lisäksi yritys tunnistaa ohjelman ansiosta kohteet, joissa tarvitaan kehitystoimia.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut oli ensimmäisten yritysten joukossa aloittamassa kehittämisohjelmaa ja neljäs Parasta Puhtautta ohjelman läpäisseistä. Parasta Puhtautta -diplomin avulla Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut osoittaa olevansa luotettava työnantaja, palveluntoimittaja ja yhteistyökumppani.  Diplomin avulla yritys myös erottuu positiivisesti alalla ja osoittaa asiakkailleen, että toimii luotettavasti ja vastuullisesti.

Kiinnostus vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen ja Parasta Puhtautta -kehitysohjelma osuivat Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluille juuri sopivaan ajankohtaan. Kun Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut perustettiin vuonna 2017, yritykseen yhdistyi siivoustoimijoita eri kuntaorganisaatioista. Yrityksen ensimmäiset viisi vuotta oli luotu vahvaa peruspohjaa lainsäädännöllisille vastuille ja talouden hyvälle hoidolle. Samalla oli kehitetty toimintaa ja panostettu henkilöstön työhyvinvointiin. Nyt oli sopiva aika suunnata katse vielä pidemmälle tulevaisuuden haasteisiin ja tunnistaa työn alle valittavat tärkeät kehityskohteet.

Kehitysohjelman läpivientiin kului Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa aikaa viisi kuukautta. Se oli sekä arvioitavan että arvioijan mielestä hyvä, ettei prosessia kiirehditty kevään aikana nopeammassa aikataulussa. Tällöin prosessin aikana ehdittiin pohtia asioita monesta vastuullisuuden osa-alueen näkökulmasta, saada palautetta jo tehdystä työstä ja valita tärkeimmät kehityskohteet. Kehitystyön onnistumiselle merkittävä edellytys oli toimitusjohtaja Tarja Jantusen tulevaisuuden näkemykset, tuki ja osallistuminen ja Laatupäällikkö Sini Mannisen projektinjohtotaidot sekä koko johtoryhmän saumaton yhteistyö ja sitoutuminen. Arvioijan oli helppo tulla tapaamisiin, kun ennakkovalmistelut oli huolella tehty ja edessä oli innostunut ja osaava tiimi.

Arviointikeskustelut olivat hyvin avoimia. Vaikka toimintaa pohditaan usein tekemättömän työn ja tulevaisuuden haasteiden näkökulmasta, arviointikeskustelu toi näkyväksi myös sen arvokkaan työn, jota oli jo onnistuneesti saatu aikaan. Usein arjessa tehty hyvä työ jää huomiotta, kun edessä on jo seuraavat haasteet ja kehityskohteet. Yhteinen keskustelu myös vahvisti, että toiminnan suunta on oikea. Kehittämiskohteiden analysointi kaikista neljästä Parasta Puhtautta osa-alueista käsin selvensi tärkeimmät tulevaisuuden tehtävät ja ohjelman myötä johtoryhmän yhteinen näkemys yrityksen tilasta vahvistui. Yrityksen toiminnassa näkyy vahvasti kehityshalu, innovatiivisuus, rohkeus tehdä asioita uudella näkökulmalla ja uutta teknologiaa hyödyntäen. Koska kehitysohjelma on tehnyt hyvällä tolalla olevat asiat näkyviksi, on myös henkilöstön ylpeys omasta työstä kasvanut.

Näkyväksi tulleen hyvän työn lisäksi Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut on tunnistanut tulevia kehityskohteita. Prosessi on poikinut keskustelua ja toimintaa vastuullisuusteeman ympärillä myös omissa yritysverkostoissa. Yksi tulevaisuuden kehittämisen painopiste on asiakkuuden hallintaan liittyvät asiat, joihin yrityksessä kiinnitetään nyt aiempaa enemmän huomiota.  Asiakasnäkökulma on syventynyt ja ylläpitoon liittyvää tietoa jaetaan laajemmin johtoryhmässä. Myös entistä aktiivisempi omasta toiminnasta viestiminen nousi esille arvioinnissa. Tulevaisuudessa nykyisille asiakkaille, sidosryhmille, henkilöstölle ja potentiaalisille työntekijöille kerrotaan aiempaa aktiivisemmin toiminnasta. Koska arviointi osoitti erittäin hyvän toiminnan tason, siitä kannattaa rohkeasti viestiä sisällä ja ulospäin. Ehkä aiemmin kynnys on ollut liian korkealla siinä, mitä kerrotaan yrityksen ulkopuolelle.

Verkostomainen toiminta on tuttua jo toiminnan alusta asti. Sitä on tavoite jatkaa ja laajentaa. Henkilöstön hyvinvointi, pysyvyys ja uusien työntekijöiden rekrytointi vaativat tulevaisuudessa entistä vahvemmat yhteistyöverkostot, sillä puhtauspalvelualalla tulee jatkumaan haasteet henkilöstön ja erityisesti koulutetun henkilöstön saamiseksi.

Ohjelman aikana kävi selväksi, että vastuullinen toiminta on Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluille, sen omistajille sekä asiakkaille tärkeä arvo. Se näkyi koko kehitysohjelman ajan koko johtoryhmän sitoutumisena ja aitona haluna analysoida omaa toimintaa ja löytää tulevaisuuden toiminnalle tärkeät kehityskohteet.

Näkökulma on Parasta Puhtautta ulkoisen arvioijan, joka vietti kevään 2022 antoisia hetkiä liiketoiminnan tärkeiden osa-alueiden kehittämistyössä yhdessä Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelujen johtoryhmän kanssa etäillen tai Lahden toimiston livetapaamisesta iloiten. Toiminnan vastuullisuutta arvioitiin henkilöstöhallinnon toiminnan laadun, asiakkuuden hallinnan sekä talouden osa-alueilla.

Outi Komi
Parasta Puhtautta -arvioija
SSTL Puhtausala ry