EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen. 1.1.2019 voimaan tullut Kansallinen tietosuojalaki täsmentää ja täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

GDPR säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista. Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn suunnitteluta henkilötietojen poistamiseen ovat henkilötietojen käsittelyä.

 

Tietosuojaperiaatteet henkilötietojen käsittelyssä

Tietosuoja-asetuksen pääperiaatteiden mukaisesti Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa käsitellään henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti, luottamuksellisesti, sekä turvallisesti. Tietoja kerätään ja käsitellään vain tarpeellinen määrä, säilytetään käyttötarkoituksen kannalta tarkoituksenmukainen aika ja päivitetään, sekä poistetaan tarvittaessa. Henkilötiedot säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten.

 

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet:

Asiakkaat

Työnhakijat

 

Sinulla on oikeus saada tietoja rekistereissämme olevista henkilötiedoistasi tai pyytää meitä milloin tahansa poistamaan tietosi rekistereistämme. Lisätietoja saat osoitteesta:tietosuoja@phpalvelut.fi

 

Lisätietoa: www.tietosuoja.fi