Ilmoita epäilemästäsi väärinkäytöksestä – välitä ihmisistä ja organisaatiosta

 

Olemme Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa sitoutuneet toimimaan rehellisesti, arvojemme ja periaatteidemme mukaisesti. Noudatamme myös toimintaamme koskevia lakeja ja säädöksiä.

Rehellisen toiminnan edistämiseksi käytössämme on välittämiskanava. Kanava on henkilöstömme, yhteistyökumppaniemme ja muiden sidosryhmiemme käytettävissä.  Kanavan kautta voit tehdä luottamuksellisen ja nimettömän ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöksestä. Ilmoitusten avulla voimme puuttua epäkohtiin. Ilmoitus on aina tehtävä vilpittömässä mielessä.

 

Ilmoitus voi liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • Rikos- ja väärinkäytösepäilyt sekä omaisuuden väärinkäytösepäilyt
  • Lahjonta, lahjukset, vallan väärinkäyttö
  • Asiaton oman edun tavoittelu
  • Syrjintä, häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu
  • Tietosuojalainsäädäntö
  • Ympäristö

 

Välittämiskanavan toimintaperiaatteet ja tietojen käsittely

Yrityksen valtuuttama henkilö käsittelee ilmoitukset luottamuksellisesti ja nimettömänä. Ilmoittaja saa kanavan kautta vastaanottoilmoituksen 7:n vuorokauden kuluessa ja vastauksen kolmen kuukauden sisällä.  Vastauksessa ilmenee toimenpiteet, joihin olemme ryhtyneet ilmoituksen perusteella.

Ilmoittaja saa kanavan kautta koodin, jonka avulla pääsee seuraamaan ilmoituksen etenemistä sekä vastaamaan mahdollisiin lisäkysymyksiin. Ilmoitukset on aina tehtävä rehellisesti sekä mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta niitä on mahdollista tutkia.

Välittämiskanava on toteutettu ulkopuolisen ja puolueettoman kumppanin kanssa. Ilmoittaja voi toimia kanavassa anonyymisti siten, että käsittelijä eikä kanavan toteuttajataho näe henkilön tietoja.

 

Toivomme kanavan edistävän luottamusta toimintaamme kohtaan.

Voit tehdä ilmoituksen tästä: