Eettinen välittämiskanava

Eettinen välittämiskanava

Olemme Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa ottaneet käyttöön eettisen välittämiskanavan.  Kanavan on tarkoitus lisätä luottamusta toimintaamme kohtaan.Kanava on henkilöstömme ja muiden sidosryhmiemme käytettävissä. Sen kautta voit tehdä luottamuksellisen ja...

Green Office tarkastus läpi

Green Office tarkastus läpi

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluiden toimisto on läpäissyt Green Office tarkastuksen, eli voimme sanoa olevamme ympäristövastuullinen toimisto! Olemme olleet mukana Green Officessa yli vuoden verran, viime vuoden 2020 keväästä lähtien. Alussa meidän tuli asettaa...

Opinnäytetyötä tekemässä

Opinnäytetyötä tekemässä

”Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut on erittäin kehitysmyönteinen yritys. Henkilökunta suhtautuu ennakkoluulottomasti uusiin ajatuksiin ja on motivoitunut kehittämiseen”, toteaa opinnäytetyön yritykselle tehnyt Paula Kannisto. Opinnäytetyöprosessini ylemmässä...

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu puhtausalan yrityksissä nousi otsikoihin kesällä 2020, kun uutisoitiin joidenkin siivousalan yritysten kohtelevan kaltoin työntekijöitään. Sosiaalinen vastuu kattaa monia osa-alueita, mutta ennen kaikkea se on vastuuta omasta henkilöstöstä....

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa uudistetaan organisaatiota

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa uudistetaan organisaatiota

Uusi organisaatio voimaan 1.9.2020 Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa aloitettiin johtamisjärjestelmän uudistaminen syksyllä 2018. Tavoitteenamme on luoda uusi, moderni johtamismalli, jossa esimiehillemme turvataan aikaa henkilöstön kohtaamiselle. Samalla...

”Totuuden hetki”

”Totuuden hetki”

Meihin voi luottaa, siitä olemme tunnettuja. Ja tästä olemme pitäneet kiinni - olosuhteista riippumatta. Pohja luottamukselle on rakennettu normaalioloissa. Olemme panostaneet esimiestyöhön, johtamiseen, työntekijöiden ammattiosaamiseen, tiedottamiseen ja...