Sosiaalinen vastuu puhtausalan yrityksissä nousi otsikoihin kesällä 2020, kun uutisoitiin joidenkin siivousalan yritysten kohtelevan kaltoin työntekijöitään.

Sosiaalinen vastuu kattaa monia osa-alueita, mutta ennen kaikkea se on vastuuta omasta henkilöstöstä. Henkilöstön hyvinvointia ja osaamisen kehittymistä tukevia asioita ovat mm. työturvallisuus, työkyvyn ylläpitäminen, henkilöstön koulutus sekä henkilöstön näkemysten huomioon ottaminen yrityksen toiminnassa. Usein sosiaaliseen vastuullisuuteen liitetään myös ajatus, että yritys tekee jotain enemmän kuin lainsäädäntö velvoittaa.

Henkilöstöjohtaminen on sosiaalisen vastuun tärkeimpiä osia. ”Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa sosiaalinen vastuu on aina ollut keskeinen arvo ja kehittämisen kohde”, toteaa henkilöstöpäällikkö Johanna Honkanen, ja kertoo viisi esimerkkiä sen toteuttamisesta käytännössä.

 

  1. Palkka

Puhtausalalla sosiaalisen vastuullisuuden lähtökohtana on palkka. Meillä käytössä olevan työehtosopimuksen mukaan minimipalkka on tällä hetkellä hieman päälle 1800 €/kk. Meillä siivoustyön palkkaryhmiä on kolme ja palkat ovat välillä 1879 – 1975 €/kk työn kohteesta riippuen. Toki kouluttamaton ja kokematon aloittaa minimipalkalla, mutta noin vuoden päästä hänenkin palkkansa nousee.

 

  1. Työajat

Tilastokeskuksen julkaiseman vuoden 2019 työvoimatutkimuksen mukaan naisilla on miehiä heikommat mahdollisuudet vaikuttaa työaikaansa. Tämä johtuu usein siitä, että naiset toimivat aloilla, joissa asiakaskohteen toiminta asettaa vaatimuksia työn ajankohdalle. Tutkimuksessa todetaan, että tällaisissa ammateissa on oleellista, pääseekö henkilö suunnittelemaan omia työvuorojaan.

Meillä työvuoroihin voi vaikuttaa. Toiveita voi esittää kolme työvuorolistaa kohden. Huhtikuusta 2020 lähtien toiveet on esitetty suoraan työvuorosuunnittelujärjestelmään. Sitä ennen toiveita pystyi esittämään esimiehelle. Tämä käytäntö on ollut meillä jo pitkään.

Pyrimme myös aina kokoaikaisiin työsuhteisiin. Osa-aikaisia työsuhteita on tällä hetkellä alle 10 %, suurin osa omasta pyynnöstä.

 

  1. Työterveyshuolto

Tarjoamme lakisääteistä laajemman työterveyshuollon. Se kattaa myös sairaudenhoitoa, mikä on vapaaehtoista työnantajalle. Lisäksi meillä on mahdollista saada esimerkiksi nikotiinikorvaushoitoa elämäntapamuutoksien tueksi.

 

  1. Työsuojelu

Tavoitteenamme on saada enemmän tietoa eri asiakaskohteissa olevan henkilöstömme tarpeista ja toiveista työsuojelun kehittämiseksi. Siksi työsuojeluvaltuutetun tehtävä on kokoaikainen. Päädyimme kokoaikaiseen työsuojeluvaltuutetun työtehtävään, koska halusimme antaa tätä työtä tekevälle rauhan ja mahdollisuuden keskittyä pelkästään työsuojelun kehittämiseen. Lainsäädännön edellyttämä työaika olisi 4 päivää viikossa. Tehtävä on alkanut vuoden 2020 alussa. Teemme tiivistä yhteistyötä valtuutetun kanssa ja tapaamme säännöllisesti yhteistyön lisäämiseksi.

 

  1. Jatkuva kehittäminen

Etsimme jatkuvasti tapoja kehittää henkilöstön hyvinvointia. Uusimmista painopistealueista voisi mainita seuraavat:

– haemme uusia ja entistäkin parempia tapoja edistää henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia syksyllä 2020 alkavien kolmen pilottiryhmän avulla

– perustamme varahenkilöstön, jotta voisimme vastata äkillisiin sijaistarpeisiin ja esimerkiksi ottaa käyttöön työaikapankin

– panostamme perehdytykseen ja olemme perustaneet osaamiskeskuksia, joissa uudet työntekijät saavat tarvittavat tiedot ja taidot onnistuakseen omissa työkohteissaan.

 

Myös uusi 1.9.2020 käyttöön otettu johtamisjärjestelmä tukee osaltaan sosiaalista vastuullisuutta. Kasvavilla esimiesresursseilla pyritään turvaamaan, että esimiehillä on aikaa henkilöstön kohtaamiseen.

 

henkilöstöpäällikkö Johanna Honkanen