Toimintaympäristön jatkuva muutos edellyttää oman toiminnan kehittämistä. Vuoden 2019 lopussa päättyneen Esimiehen valmentava ote -hankkeemme tavoitteina oli muun muassa oppia valmentavaa johtamista ja vapauttaa esimiehen työaika työhyvinvoinnin johtamiseen.

Hankkeen aikana totesimme, että tavoitteiden saavuttaminen edellytti myös organisaation uudistamista ja digitalisaation parempaa hyödyntämistä. Työvuorosuunnittelussa aletaankin hyödyntää tekoälyä, mikä lisää joustavuutta työvuorosuunnitteluun ja vapauttaa esimiehen työaikaa henkilöstölle.

Hankeaika, 1-5 vuotta on lyhyt, mutta esimiehet kokivat valmentavan johtamisen valmennuksen ja pilotin myönteiseksi:

”En aio enää antaa valmiita malleja, vaan haastan työntekijöitä miettimään omia ratkaisumalleja. Työntekijöiden kuuntelu on mielestäni yksi tärkeimmistä asioista valmentavassa johtajuudessa.”

”Valmennusprosessi on avannut minulle uutena työntekijänä työyhteisössä erilaisten ihmisten ajatuksia ja heitä on ollut helpompi lähestyä. Työyhteisöön ”sisälle pääsy” on ollut helpompaa avointen keskustelujen ansiosta.”

”Olen oppinut kuuntelemaan itseäni paremmin. Toteutan myös itseeni KKKK-periaatetta (= kysy, kuuntele, kiitä ja kannusta). Koen myös olevani vahvempi.”

 

Lue lisää hankkeen sisällöstä ja tutustu tuotoksiin hankkeen sivuilla. (linkki tästä sitten kun on tiedossa)