Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN 10 §:n JA 24 §:n MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy
Niemenkatu 73 D
15140 Lahti

www.phpalvelut.fi

puh. 044 716 1200

phpalvelut@phpalvelut.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Laatupäällikkö Sini Manninen
etunimi.sukunimi@phpalvelut.fi
puh. 044 716 1731

2. Rekisterin nimi

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelujen asiakasrekisterintietojen käsittelyn tarkoituksena on palvelujen tarjoaminen ja toimittaminen asiakkaille, palveluun liittyvien tietojen ja tarjousten toimittaminen asiakkaille. Asiakassuhteen ylläpitäminen ja hoitaminen sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
Etunimi
Sukunimi
Yritys

Y-tunnus
Katusoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Tiedot voidaan kerätä verkkosivujen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, kirjallisella lomakkeella tai henkilökohtaisesti.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävä rekisteri säilytetään lukitussa tilassa Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelujen toimitiloissa ja se on suojattu niin, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin. Henkilökunnasta pääsy tietoihin on ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden on työtehtäviensä täyttämiseksi käytettävä tietoja.

B. Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisesti tallennettu rekisteri säilytetään ja se on suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin.  Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy tietoihin on ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden on työtehtäviensä täyttämiseksi käytettävä tietoja.

8. Evästeet (Cookies)

Sivujen tilastointi (Google analytics) ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jonka avulla internetsivujen ylläpitäjä tunnistaa sivuilla vierailijoiden käyttämät sivut ja näiden käytössä olevat selaimet sekä käytetyn IP-osoitteen. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut / Tools” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset / Internet options” -valikon kautta kohdasta ”Tietosuoja/Privacy”, ”Lisäasetukset/Advanced”. Valitse kohta ”Ohita automaattinen evästeiden käsittely / Override automatic cookie handling”, valitse sitten ”Estä/Block” kohdissa ”Ensimmäisen osapuolen evästeet/First party cookies” ja ”Kolmannen osapuolen evästeet /Third party cookies”. Valitse tämän jälkeen ”OK”.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tiedonkorjaamispyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.