Päijät-Hämeen laitoshuoltopalveluille on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen työn liitto on myöntänyt Päijät-Hämeen laitoshuoltopalveluille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtautta omistajilleen.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä, ja sen myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on, että palvelu on tuotettu Suomessa. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Tarjoamme Päijät-Hämeessä toimiville asiakkaillemme päivittäin puhtautta ja turvallisuutta. Olemme alueella 9. suurin työllistäjä ja hyödynnämme päivittäin työssämme paikallisia palveluja. Tämä on yksi vastuullisista valinnoistamme, josta haluamme kertoa avainlippu-tunnuksen avulla, kertoo Päijät-Hämeen laitoshuoltopalveluiden toimitusjohtaja Tarja Jantunen.

Avainlippu tunnetaan Suomessa hyvin

Avainlippu-merkki on Suomessa hyvin tunnettu. Suomalaisen työn liiton tutkimuksen mukaan lähes kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisen työn liiton asiakkuuspäällikkö Nina Pohjoiskoski toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun avulla yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. Peräti 94 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Pohjoiskoski kertoo.

Lisätietoja:
Tarja Jantunen, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut, tarja.jantunen@phpalvelut.fi, p. 050 559 7952

Nina Pohjoiskoski, asiakkuuspäällikkö, Suomalaisen työn liitto, nina.pohjoiskoski@suomalainentyo.fi, p. 050 344 6048

Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut tuottaa puhtautta pääosin omistajilleen: Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle, Lahden kaupungille sekä koulutuskeskus Salpaukselle. Puhdistuspalvelujen lisäksi tuotetaan ateria, välinehuoltopalveluja, tapahtumasiivouksia sekä kansallislippujen vuokrausta. www.phpalvelut.fi

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille, Suomessa tuotetuille palveluille sekä kotimaisille verkkokaupoille. www.avainlippu.fi

Suomalaisen työn liiton päätehtävä on pitää huolta siitä, että suomalainen työ ja siitä syntyvä hyvä huomataan. Liitto hallinnoi Avainlippu-, Design from Finland ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä ja toimii kotimaisen työn asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä. www.suomalainentyo.fi