”Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut on erittäin kehitysmyönteinen yritys. Henkilökunta suhtautuu ennakkoluulottomasti uusiin ajatuksiin ja on motivoitunut kehittämiseen”, toteaa opinnäytetyön yritykselle tehnyt Paula Kannisto.

Opinnäytetyöprosessini ylemmässä ammattikorkeakoulussa alkoi kesällä 2019, jolloin keskustelin Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelujen toimitusjohtaja Tarja Jantusen kanssa. Yrityksessä oli alkamassa työvoiman hallinnan kehittämisprojekti ja minä olin etsimässä opinnäytetyön aihetta. Yrityksen kehittämisprojekti kiinnosti minua ammatillisessa mielessä sen liittyessä läheisesti omaan työhöni. Opinnäytetyöni aiheeksi muodostui Työvoiman hallinnan kehittäminen – Laitoshuolto- ja puhdistuspalvelualalle tehty yrityscase.

Syksyllä 2019 osallistuin uuden työvuorosuunnittelujärjestelmän suunnittelutyöpajoihin, mikä auttoi minua pääsemään sisälle yrityksen kehittämisprojektiin. Keväällä 2020 tein henkilökunnalle kyselyn, josta sain pohjatietoa sekä ideoita opinnäytetyöhöni.

Johtoryhmä päätti perustaa syksyllä 2020 työvuorosuunnittelun kehittämisen työryhmän, johon osallistuivat lisäkseni opinnäytetyötä ohjaava henkilöstöpäällikkö, liiketoimintapäällikkö, aluepäälliköt ja henkilöstösuunnittelija. Työryhmän tavoitteena oli pyrkiä kehittämään uutta työvuorosuunnittelujärjestelmää ja toimintatapoja tukien samalla opinnäytetyöni tekemistä.

Työryhmätyöskentelyn aikana testattiin optimoinnin toiminnallisuuksia sekä erilaisia ajattelumalleja työvuorosuunnittelussa. Optimointia käytetään osassa yksiköitä työvuorosuunnittelun työkaluna edelleen.

Opinnäytetyössä syntyi erilaisia kehittämisehdotuksia, joista voi löytyä toimivia tai jatkokehitykseen siirrettäviä ideoita yritykselle. Kehittämistyö on jatkossakin Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa tärkeä asia.

Kiitos koko Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluiden henkilökunnalle työntekijäkyselyyn osallistumisesta, työryhmän jäsenille innostavasta ja avoimesta työskentelystä, Tarja Jantuselle opinnäytetyön teon mahdollisuuden tarjoamisesta sekä erityiskiitokset henkilöstösuunnittelija Tiina Savolaiselle kärsivällisyydestä opinnäytetyöprosessin aikana. Koin olevani osa yritystä tehdessäni opinnäytetyötäni yhteistyön ollessa sujuvaa ja mutkatonta.

Paula Kannisto
LAB ammattikorkeakoulu
Tradenomi, Uudistava johtaminen (YAMK)

Paulan oma kuva