Niin kommentoi osastonhoitaja Erja Arvola Päijät-Hämeen keskussairaalasta laitoshuoltopalvelujen merkitystä synnytysosastolla lisäten: ”Päivääkään emme tulisi toimeen”.

Synnytysosaston toimintaa ei voi suunnitella, lapset tulevat maailmaan haluamallaan aikataululla. Aulassa olevan Vauvat-taulun punaiset ja siniset merkit kertovat, että synnytysten määrä vaihtelee päivittäin. Siksi laitoshuoltopalvelultakin odotetaan joustavuutta.

Täällä laitoshuoltajan pitää seurata osaston toimintaa, huomioida, mitä tapahtuu. Olla valmiina ja esimerkiksi viedä tarvittaessa nopeasti näytteitä laboratorioon. Siivota vapautunut synnytyssali heti, jotta se on valmiina seuraavalle synnyttäjälle”, luettelee Erja Arvola odotuksia laitoshuoltajan työlle.

Työtä ohjaa myös yhdessä laadittu priorisointiohje, vaikka Erja Arvolan mukaan synnytysosastolla ei ole juurikaan vähemmän tärkeitä töitä. Aseptinen työskentely, varotoimien tunteminen ja oma suojautuminen kuuluvat perusosaamiseen.

Erja Arvola on tyytyväinen laitoshuollon toimintaan ja asiakkailtakin saatu palaute tilojen siisteydestä on hyvää. ”Minua ilahduttaa myös nähdä laitoshuoltajien sitoutuneisuus työhön ja vastuu oman työn laadusta.”

Erja Arvolan terveiset Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluille: Kiitos hyvästä yhteistyöstä!

Kuvassa näkyy synnytysosaston aulassa oleva Vauvat-taulun punaiset ja siniset merkit, eli tyttö- ja poikavauvojen syntyvyys