Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelujen taival yrityksenä on vielä lyhyt. 1.5.2017 alkanut toiminta osakeyhtiönä oli uutta koko henkilöstölle. Nyt muutaman toimintavuoden jälkeen on nähty tarve tehdä toiminnallisia muutoksia ja uusia yrityksen rakenteita. Etunamme on, että palvelun laatuun, asiakasyhteistyöhön ja yrityksen toimintaan liittyvät kehittämissuunnitelmat ovat jo varsin pitkällä. Vuoden 2020 organisaatiouudistuksella saamme näihin toimintoihin vastuulliset henkilöt viemään suunnitelmat käytäntöön.

Asiakasyhteistyössä haluamme kehittyä voimakkaasti. Tahtomme on suunnitella tulevaisuus yhdessä asiakkaan kanssa ja toteuttaa sitä reagoinnin sijaan.

Johtaminen ja esimiestyö ovat ammattimaista toimintaa, jossa meidän kaikkien tulee kehittyä koko ajan. Kun henkilöstö rakentuu eri organisaatioista ja erilaisista toimintakulttuureista, on luonnollista, että yhteisten toimintatapojen vakiintumiseen menee aikaa.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa johtamista ja esimiestyötä lähdettiin kehittämään vuonna 2018. Valmentavassa esimiestyössä olemme alkutaipaleella, mutta suunta on selvä.

Pyrimme vapauttamaan lähiesimiesten työaikaa henkilöstöjohtamiseen siirtymällä vuonna 2020 keskitettyyn työvuorosuunnitteluun. Tulevina vuosina hyödynnämme työvuorosuunnittelussa myös tekoälyä. Tästä projektista kerromme tarkemmin myöhemmin keväällä 2020.

Työntekijöillemme haluamme luoda mahdollisuuksia laajentaa omaa ammattitaitoa, kehittyä ja opiskella. Tänä vuonna rohkaisimme pienellä palkkiolla henkilöstöämme suorittamaan kaikille kansalaisille tarkoitetun verkkokurssin tekoälystä, The Elements of AI. Sen suoritti 29 henkilöä.

Tarjoamme henkilöstölle myös taloudellisesti kilpailukykyisen palkan (Avaintes), johon voi laaja-alaisella osaamisella myös vaikuttaa. Työsuhteet ovat pääsääntöisesti kokoaikaisia, mutta osa-aikatyö on mahdollista elämäntilanteen sitä vaatiessa.

Mikäli työ puhtausalalla kiinnostaa, tervetuloa meille tutustumaan!

Lahden kaupunki on ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina nimitetty Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuonna 2021. Euroopan ympäristöpääkaupunki -nimitys on Euroopan komission tunnustus kaupungille, joka on ympäristötoiminnan edelläkävijä, toimii esimerkkinä muille kaupungeille ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin. Nimitys tarkoittaa sitä, että vuonna 2021 Lahdessa järjestetään lukuisia kansainvälisiä ja paikallisia ympäristöalan tapahtumia.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut ottaa omalta osaltaan haasteen vastaan ja ryhtyy omien yhtistyökumppaneiden kanssa toteuttamaan ympäristöpääkaupungille asetettuja tavoitteita.

Miten haasteessa onnistumme, voitte lukea näiltä sivuilta vuoden 2020 aikana.

Tarja Jantunen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
www.greenlahti.fi

Kuvassa Lahti Winner2021 European Green Capital -logo