Koulutuskeskus Salpaus palkitsi oppisopimusviikolla vuoden oppisopimusopiskelijan, työpaikkaohjaajan ja työnantajan. Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy palkittiin vuoden 2018 työnantajana, joka on mahdollistanut oppisopimuskoulutuksen yrityksessään.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa kouluttautuminen on monipuolista ja yrityksessä on jatkuvasti oppisopimusopiskelijoita opiskelemassa perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Tällä hetkellä yrityksessä on 33 oppisopimusopiskelijaa: 17 henkilöä työskentelee laitoshuoltopalveluissa, 14 henkilöä puhdistuspalveluissa ja kaksi hallinnossa. Suurin osa oppisopimusopiskelijoista työskentelee laitoshuoltajana eri toimipisteissä opiskellen joko puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkintoa, kun taas esimerkiksi palveluohjaajana ja palveluesimiehenä työskentelevät suorittavat enimmäkseen erikoisammattitutkintoja. Oppisopimuskoulutusten lisäksi Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa on meneillään rekrytointikoulutus yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Rekrytointikoulutuksessa tavoitteena on, että osallistujat jatkavat rekrytointikoulutuksen jälkeen oppisopimusopiskelijoina yrityksessä.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa on todettu oppisopimuskoulutuksen soveltuvan hyvin työvoimapulasta kärsivälle puhdistuspalvelualalle. Työnantajan täytyy olla aktiivinen ja kouluttaa itse henkilöstöä. Oppisopimus voi olla sopiva ratkaisu työnantajalle, mikäli yritykseen rekrytoitavan uuden työntekijän ei tarvitse olla valmiiksi täysin ammattitaitoinen, oppisopimuskoulutus sopii yrityksen tarpeisiin myös jos yrityksellä on tarve kouluttaa henkilöstöään uusiin työtehtäviin tai jos työntekijän tehtäviin tarvitaan lisäkoulutusta. Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa useimmat oppisopimuskoulutukset kestävät noin kaksi vuotta, jonka aikana työntekijä ehtii sitoutua työhönsä ja yritykseen. Oppisopimuskoulutuksessa työntekijät voivat kehittää omaa osaamistaan työelämälähtöisesti aidoissa työelämän tilanteissa saaden samanaikaisesti teoriaopetusta lähipäivinä oppilaitoksessa. Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle nimetään oma työpaikkaohjaaja, joka neuvoo ja opastaa opiskelijaa työkohteessa.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa panostetaan henkilöstön kehittämiseen monella eri saralla, joista oppisopimuskoulutus on yksi kanava. Yrityksessä kannustetaan henkilöstöä kehittämään omaa osaamistaan ja kuunnellaan työntekijöiden sekä työnhakijoiden toiveita ja ideoita. Monet oppisopimusopiskelijat ovat aikuisoppijoita, joilla on jo monipuolista työelämäkokemusta. Oppisopimuskoulutuksessa oleva työntekijä saa Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa tulevassa ammatissaan tarvittavaa tietoa, taitoa ja kokemusta, mutta myös opiskelijat tuovat aina uutta tietoa yritykseen. Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluiden asiakaskohteita on yli 300 Päijät-Hämeessä ja lähialueilla, joten sijoittumismahdollisuuksia oppisopimuskoulutuksen aikana on monenlaisia muun muassa terveydenhuollon kohteissa, kouluissa, toimistoissa ja liikuntatiloissa.

Oppisopimusopiskelija Sari Räisänen

 

Jos kiinnostuit oppisopimuskoulutuksesta Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa, ota yhteyttä:

phpalvelut@phpalvelut.fi

Koulutuskeskus Salpauksen sivuille

https://www.salpaus.fi/2018/11/08/salpaus-palkitsi-vuoden-oppisopimusopiskelijan-tyopaikkaohjaajan-ja-tyonantajan/