Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:ssä aloitetaan syksyllä 2018 KEVA:n työelämänkehittämisrahaston tukemana uudenlaisen johtamismallin rakentaminen.

 

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut on aidosti maakunnallinen yritys, joka on kunnallisista toimijoista koottu puhdistus- ja laitoshuoltopalveluja tarjoava osakeyhtiö. Yritys työllistää lähes 500 työntekijää ja sen työntekijöitä toimii yli 330 toimipisteessä. Työelämän kehittämisrahan avulla osakeyhtiön tavoitteena on luoda osakeyhtiöön nykyaikainen johtamisen malli, joka tukee henkilöstön työhyvinvointia.

 

KEVA:n työelämän kehittämisrahaa haki tänä vuonna 55 hakijaa. Laitoshuoltopalvelut valikoitui 15 muun hakijan kanssa yhdeksi toimijaksi, jolle hankerahoitusta myönnettiin. Kehittämishankkeiden teemana oli tänä vuonna Työkyvyn turvaaminen onnistuneella muutosjohtamisella. Hankeavustusta Laitoshuoltopalvelut sai 20 000 €, mikä on puolet koko hankkeen kokonaiskustannuksista.

 

Kehittämishankkeen avulla Laitoshuoltopalveluissa luodaan nykyaikainen ja henkilöstölähtöinen johtamismalli, jossa päätavoitteena on tukea työhyvinvointia ja henkilöstön motivoitumista omaan työhönsä. Keinoina johtamismallissa käytetään valmentavaa johtamista ja henkilöstön motivoimista itseohjautuvuuteen, jota tuetaan digitaalisilla ratkaisuilla. Hankkeen tavoitteena on antaa ammattilaisille vapaus tehdä työtä omilla vahvuuksillaan ja edistää yrityksen tuottavuutta.

 

 

 

 

Johanna Honkanen
henkilöstöpäällikkö