Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluille INSTA 800 tason 4 henkilösertifikaatin.

 

 

 

Otamme vähitellen käyttöön INSTA 800 teknisen laadunmittaus -ja arviointijärjestelmän ja aloitamme elokuussa pilottina INSTAN mukaisen laadunmittauksen Kärpäsen koulussa. Lisäksi koulutamme henkilöstömme standardin mukaiseen INSTA 800 laatujärjestelmän arviointiin ja mittaukseen vaiheittain.

Standardin käyttöönotto mahdollistaa säännöllisen laadun seurannan palvelun tuottamisessa. Standardissa esitetään havainnolliset arviointiperusteet siivouksen tekniselle laadulle. Ytimen muodostavat yhteisesti määritellyn laatuprofiilin mukaiset kuusi laatutasoa. Asiakas voi valita millaisen puhtauden laatutason hän haluaa eri tilatyypeille (luokalle, toimistolle, sosiaalitilalle) ja pinnoille kuten lattialle, katolle, seinille ja kalusteille. Lisäksi asiakkaan on jatkossa helpompi arvioida ja vertailla siivouspalvelujen sisältöä laatuprofiilin kautta. Samalla standardi ohjaa tarkastelemaan siivoustyön lopputulosta – ei työhön käytettyä aikaa tai muita voimavaroja.

 

Ympäristöystävällisyys siivouksessa

 

 

Lahden kaupungin strategia on olla Euroopan paras ympäristökaupunki. Ympäristöasioiden systemaattisemman hallinnan arvellaan tuovan myös taloudellisia säästöjä luonnonvarojen säästämisen sekä ympäristö- ja ilmastokysymysten edistämisen ohella. Me täällä Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa haluamme olla omalta osalta tukemassa omistajamme tavoitetta, käyttämällä ympäristöystävällisiä siivousaineita sekä menetelmiä.

Kokeilussamme on uudet ympäristöystävälliset Sure tuotteet, jotka ovat kasvipohjaisia, 100% biohajoavia  sekä käyttäjälle turvallisia siivousaineita. Kokeilemme Sure tuotteita kahdessa työkohteessamme koulussa ja päiväkodissa. Laajennamme Sure tuotteiden käyttöä kokeilusta saadun kokemuksen perusteella.

Lisätietoja:

 


Seija Väänänen, puhdistuspalvelupäällikkö
puh. 044 482 6078